medicare-htm
medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm
MEDICARE-HTM, Négoce et services en ophtalmologie et dermatologie
medicare-htm Pritja

 

Partner i evolucionit kirurgjikal te specialisteve te shendetit qe prej 1993,  Medicare-HTM ju propozon produkte dhe sherbime te pershtatura per aktivitetin tuaj kirurgjikal ose te konsultave.

Kompania ju propozon pajisje mjekesore te implantueshme dhe ne vecanti
implante intraokulare Medicare Quality Vizion , si dhe nje game materialesh diagnostifikimi dhe trajtimi. 

Me konceptin e qeradhenies Multisite ne ju propozojme mjekeve okuliste dermatologe dhe plasticiene sherbime me asistence  teknike :
akses mbi teknologji te perparuar me harxh financiar dhe kohor te adaptueshem.

Ne krijojme dhe menaxhojme struktura pritjeje per nje praktike kirurgjikale ne besim te plote, ne qendrat lazer HTM  www.center-laser.com).

Sot, Medicare HTM eshte nje partner i perzgjedhur per profesionistet e shendetit ne kerkim te zgjedhjeve inovatore dhe te lirise tesipermarrjes.

 
medicare-htm