medicare-htm
medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm
MEDICARE-HTM : Sherbini multisite

Navigoni  ne rubriken Sherbime dhe ndihma ne menu prezantuar ne te majte

Sherbinet tona 

HTM Lazeri I pare Excimer Multisite ne France dhe ne Europe

Qe prej 1994 ,ne ju propozojme  mjekeve okuliste te zgjerojme   fushen e tyre te aplikimit dhe ti pergjigjen kerkeses  se procedurave  jashte nomenclature(korrigjim pamor me lazer) pa sforcim  financiar.

Koncepti Multisite ju ka beret e mundur okuliste  te qyteteve te vogla dhe te mesme, te perfitojne nga  teknologjine e lazerit excimer nen nje aspect  teknike ,teknologjik dhe kirurgjical te pershtatshem.

Qe prej 2005,ky koncept eshte zgjeruar ne qendrat e lazerit HTM me krijimin e strukturave te teknologjise se larte te orientuara drejt satisfaksionit  se klientit.
Qe prej 2007 keto qendra ju adrsohen dhe dermatologeve 

Ne ju ofrojme specialisteve te shendetit :

 • Perdorimin e teknologjive me te kontrolluara ne bote :e gjithe procedura e kontrollit dhe kalibrimit kryhet ne secilin instalacion
 • Nje asistence profestionistash me kualifikime te larta : kjo mbeshtetje  teknike ju lejon te perqendroheni tek pacienti juaj
 • Nje eksperience te rreth 100  specialisteve.Trajtimet e mijera pacienteve.
 • Nje angazhim I sigurimit te cilesise eshte vene ne zbatim Brenda kompanise e cila na  lejoi  te merrnim ne shkurt te 2002 ,certifikimin ISO 9001 per aktivitetin tone te qeradhenies multisitit.Ky angaxhimne te gjitha nivelet e aktivitetit ,kombinuar me ekipet teknike ,administrative ,logjistike ,tregetare dhe udheheqese ,duke na lejuar te rritim keshtu permiresimin e vazhdueshme te sherbimit tone
 •  

  Sherbimi  multisite:

  Sherbimi yne I  dhenies  me qera e lazerit excimer multisite perfshin.
 • TRANSPORTIN ne nje kamion te ekipuar specialisht dhe instalimi i Lazerit ne vendin e kerkuar
 • MIRMBAJTJEN  e lazerit te kryer ne cdo instalim ,qe do te thote para cdo perdorimi
 • Furnizimi me te KONSUMUESHMET ,si p.sh. gazi
 • Menaxhimi I LOGJISTIKES ,me nje plan kalimesh ne 6 muaj
 • ASISTENCE per mjekun gjate nderhyrjes


 • Up
  medicare-htm