medicare-htm
medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm
MEDICARE-HTM : Qeradhenia multisite, perse?

Navigoni  ne rubriken Sherbime dhe ndihma ne menu prezantuar ne te majte

Qeradhenia multisite , perse?

Nje zoterim perfekt teknologjik 

Zoterimi yne  i plote i teknologjise perkthehet ne :

 • Transporti i lazerit ne kamione te ekipuar specialisht me jasteke me ajer dhe dere te pasme shkarkimi ,lazeri i cili paketohet ne kuti te rezistences se larte.
 • Trajtimi dhe instalimi i lazerit ne kabinetin tuaj ose kliniken tuaj  nga pergjesi I sigurise se lazerit mirembajtja e lazerit duke u  realizuar ne cdo instalim sipas nje protokoll kontrolli  te cilesise  dhe kontrollit te parametrave te  dites  se trajtimeve.
 • Asistence nga pergjegjesit tane lazer gjate gjithe dites se operacionit ,ju mundeson ti kushtoheni teresisht pacienteve tuaj

  Ekipi teknik eshte I perbere nga persona

 • Te kualifikuar ne elektronike ,optike,mirembajtje ,siguri lazeri ,informatike anatomie,fiziologji,teknologji biomedikale
 • Te formuar nga prodhuesit per  te ndjekur procedurat e mjedisit ,te kontrollit dhe mirmbajtjes  te parapercaktuara prej tij
 • Up  Nje formim i vazhdueshem

  Ne ju propozojme nje cikel informacioni dhe formimi teorik dhe praktik mbi perdorimin e lazer excimer dhe teknikat kirrurgjikale respective

 • Informacion dhe forminm mbi lazerin
 • Informacion dhe formim mbi teknikat kirrurgjikale
 • Vizitat ne sitet tona te references
 • Vlefshmeria e pervojes  tuaj ne pacientet tuaj te pare 
 • Asistence e perditshme per t’ju pergjigjur pyetjeve tuaja dhe atyre te pacienteve tuaj 
 • Transmetim te dokumentacionit specifik ne perdorimin tuaj ose ne vemendje te pacienteve tuaj


 • Up  Nje logjistike persosshmerisht e sprovuar

  Cilesia e sherbimit tone , sot e afirmuar me certifikimin ISO 9001,eshte frut I experiences sone:

 • Me shume se 40.000 trajtime te kryera nga perdoruesit qe prej 1994
 • Me shume se 3.000 instalime te kryera ne kabinetet oftalmologjike , ne klinika apo ne  spitale
 • Me shume se 50 site instalimi europiane
 • Nje eksperience prej 450 perdorues
 • Up  Multisite,nje koncept me shume avantazhe

 • Menaxhimi I vjeterimit te teknologjise lazer
 • Rritja e rentabilitetit se lazerit
 • Nje mesim pa stersin financiar pra , pa sforco.
 • Rezultatet me multisitet kane rezultuar si me te mira sesa me lazerat ne vende fixe sipas testeve te lazerir Excimer multisite te bera ne SHBA me SVS apex plus ne te njejtat kushte (kamion me jastek ajri sherbejne ne zhvendosjen pastaj  instalim te lazerit ne klinike nga nje inxhinier) • medicare-htm