medicare-htm
medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm medicare-htm
MEDICARE-HTM : Qendrat Lazer

Navigoni  ne rubriken Sherbime dhe ndihma ne menu prezantuar ne te majte

Qendrat Lazer

Qendrat Lazer HTM jane krijuar per tu mundesuar personelit mjekesor :

•  Te perdorin teknologjite e fundit ne sherbimet e trajtimeve mjekesore dhe kirurgjikale

•  Te posedojne pajisje te kontrolluara , te verifikuara dhe te sigurta ,

•  Te jene te rrethuar nga nje personnel teknik dhe mjekesor  i formuar dhe rigoroz

•  Pritjen e pacienteve ne menyre te pershtatshme

•  Te perfitojne menaxhimi i brendshem i materialeve de konsumueshme dhe stokut  te tyre

•  Te perfitojne nga performanca e me shume se  20 vjeteve  te shoqerise Medicare-HTM me llojet  e laserave mobile.

Qendrat Lazer ju adresohen  :

•  Oftalmologeve , per trajtimin e korrigjimit te te parit  me  lazer excimer

•  Dhe dermatologeve  per teknikat e  rinimit , lazeri Fraxel™ dhe  gjeneratori i radiofrekuences  Thermage™

Per informacione , konsultoni site  www.center-laser.com.Up
medicare-htm